ماموریت شرکت :

فعالیت های این شرکت در زمینه طراحی سیستم های تحت وب را می توان به سه بخش تقسیم کرد که بخش اول مربوط به مشاوره و آموزش در زمینه طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تحت وب، بخش دوم به طراحی وب سایت اختصاص دارد و دیگری تولید نرم افزارهای کاربردی تحت وب است.

 • طراحی انواع سایت ها و موبایل اپلیکیشن ها
 • طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی از استارت آپ های نوپا و خلاقانه
  • تولید نرم افزارهای کاربردی تحت وب.
  • ارائه خدمات مشاوره در هریک از زمینه های فوق.
  • افزایش رقابت پذیری از طریق کاهش قیمت تمام شده ،بهبود بهره وری ،پشتیبانی گسترده و طولانی مدت و کیفیت
 • توسعه مستمر توانایی های متخصص منابع انسانی شرکت در پاسخگویی به نیازهای ذینفعان
 • افزایش سرعت و کیفیت حوزه خدمات پس از فروش در بخش های ذیربط

 

 

چشم انداز

تبدیل شدن به یک شرکت موفق جهانی در عرصه فناوری های دیجیتالی نوین که بتواند به توسعه کسب و کارها کمک کند.

ارزش ها

 • احترام متقابل
  • خلاقیت و نوآوری
  • ایجاد رضایت کارکنان و مشتریان
  • ایجاد اطمینان و جلب رضایت مشتریان و کارکنان
  • ارتقا مهارت مشتریان در استفاده از ابزارهای نوین
  • ارتقا مداوم کیفیت خدمات شرکت