سمپوزیوم بین‌المللی طراحی صحنه و لباس

سمپوزیوم بین‌المللی طراحی صحنه و لباس تهران به همت اکبر جلیلی بنیانگذار و رئیس این سمپوزیوم و مدیرعامل مؤسسه‌ی هنری هووای برای نخستین بار در ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد.
ادرس سایت : http://tisscd.com